ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

FWD ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

✔ ประกันสุขภาพ คุ้มครองเหมาจ่าย

✔ ประกันสุขภาพ ให้ค่าคลอดบุตร

หมดปัญหาค่ารักษาส่วนเกิน ค่าบริการนางพยาบาลแบบเหมาจ่าย

จัดเต็ม ค่ารักษา IPD แม้ค่ารักษาโรคร้ายแรง ก็รับวงเงินค่ารักษา ตามเหมาจ่ายจริงรวมกัน

ประกันบำนาญ

คุ้มครองนานถึงอายุ 85-90 ปี มีเงินใช้ตอนวัยเกษียญ

✔ ประกันบำนาญ 85/7

✔ ประกันบำนาญ 90/9

✔ ประกันบำนาญ 90/60

ประกันเงินออม ประกันสะสมทรัพย์

ออมง่าย ได้เงินคืน  วางแผนออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

✔ ประกันสะสมทรัพย์ 10/3

✔ แผนประกันเงินออม แผน A 25/15

✔ แผนประกันเงินออม แผน C 30/15

✔ แผนประกันเงินออม แผน C 18/9

ภูวศิษฐ์ ธนเกียรติอภิวุฒิ

ที่ปรึกษาประกันชีวิต

📞 099-6249149

สนใจทำประกัน กับตัวแทนฝ่ายขาย FWD

✔ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

✔ ประกันบำนาญ ประกันเกษียณ

✔ ประกันเงินออม สะสมทรัพย์

✔ ประกันสุขภาพเด็กแบบเหมาจ่าย

✔ ประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง

✔ ประกันกองทุนมรดก

ระบุข้อมูล > กดเช็คเบี้ยประกัน > รู้ราคาทันที

เช็คเบี้ยประกัน
อายุ : 30 ปี